59c999bea28b43a697b273ebd82d7773_yonetim-kurulu.pdf


Download Content

İmza Geçersiz

Sertifika'da maddi limit alan? mevcut ve bu de?er 10000 TRY d?r. (ccq-8)

Sertifika refereans bilgileri yok. Sertifika: C=TR,O=TÜRKTRUST Bilgi ?leti?im ve Bili?im Güvenli?i Hizmetleri A.?.,CN=TÜRKTRUST OCSP - Sertifika Durum Protokolü Hizmetleri (vc-13)

OCSP sonucu tarihi do?rulama tarihinden önce, ama bu fark 3 dakikadan az. OCSP Date: Mon Dec 05 16:18:06 EET 2016 Verification Date: Mon Dec 05 16:18:06 EET 2016 (cr-37)

Do?rulama tarihinde kullan?lacak CRL bulunamad?. VerificationDate: Mon Dec 05 16:18:06 EET 2016 CrlThisUpdate: Mon Jan 25 17:03:37 EET 2021 CrlNextUpdate: Tue Jan 26 17:03:37 EET 2021 (qc-3)

Sertifika geçerlilik süresi içinde de?ildir. (vc-8)

Doğrulama Sonucu: