08f6b3d10fe3466db83376c1d5d835f9_genel-kurul-2017.pdf


Download Content

İmza Geçersiz

Sertifika'da maddi limit alan? mevcut ve bu de?er 10000 TRY d?r. (ccq-8)

Do?rulama tarihinde kullan?lacak CRL bulunamad?. VerificationDate: Tue Jan 30 14:35:17 EET 2018 CrlThisUpdate: Mon Jan 25 08:03:37 EET 2021 CrlNextUpdate: Tue Jan 26 08:03:37 EET 2021 (qc-3)

Sertifika geçerlilik süresi içinde de?ildir. (vc-8)

Doğrulama Sonucu: