239eb3d4fb6b4ea3b58d056060b7fb7a_asas.pdf


Download Content

İmza Geçersiz

?mzada geçersiz imzalama algortimas? kullan?lm??t?r. Algoritma: SHA1withRSA ?mzac?: O=ASA? ALÜM?NYUM SAN. VE T?C. A.?,C=TR,SERIALNUMBER=70927112414,CN=MET?N KURTCUL (vs-25)

?mzada geçersiz özet algortimas? kullan?lm??t?r. Algoritma: SHA-1 ?mzac?: O=ASA? ALÜM?NYUM SAN. VE T?C. A.?,C=TR,SERIALNUMBER=70927112414,CN=MET?N KURTCUL (vs-27)

Do?rulama tarihinde kullan?lacak CRL bulunamad?. VerificationDate: Thu Mar 20 17:01:05 EET 2014 CrlThisUpdate: Thu Jan 05 12:28:19 EET 2017 CrlNextUpdate: Fri Jan 06 12:28:20 EET 2017 (qc-3)

Sertifika geçerlilik süresi içinde de?ildir. (vc-8)

Doğrulama Sonucu: