69b50906e28b46529b28c4e41a25dd0d_trista027p.pdf


Download Content

İmza Geçersiz

Sertifika refereans bilgileri yok. Sertifika: C=TR,O=Elektronik Bilgi Guvenligi A.S.,CN=OCSP e-Guven NES S2 (vc-13)

Sertifika id-pkix-ocsp-nocheck olarak i?aretlendi?i için iptal kontrolü yap?lmayacak. Sertifika: CN=OCSP e-Guven NES S2, O=Elektronik Bilgi Guvenligi A.S., C=TR (cr-34)

Doğrulama Sonucu: