5e2b18e1f0364a9e914f5d9f8394004f_mbft_faaliyet-raporu-2012.pdf


Download Content

İmza Geçersiz

Sertifika'da maddi limit alanı mevcut ve bu değer 10000 TRY dır. (ccq-8)

Sertifika refereans bilgileri yok. Sertifika: C=TR,O=TÜRKTRUST Bilgi İletişim ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A.Ş.,CN=TÜRKTRUST OCSP - Sertifika Durum Protokolü Hizmetleri (vc-13)

OCSP sonucu tarihi doğrulama tarihinden önce, ama bu fark 3 dakikadan az. OCSP Date: Tue Sep 26 16:00:35 EEST 2017 Verification Date: Tue Sep 26 16:00:35 EEST 2017 (cr-37)

Doğrulama tarihinde kullanılacak CRL bulunamadı. VerificationDate: Tue Sep 26 16:00:35 EEST 2017 CrlThisUpdate: Fri Feb 22 04:06:47 EET 2019 CrlNextUpdate: Sat Feb 23 04:06:47 EET 2019 (qc-3)

Sertifika geçerlilik süresi içinde değildir. (vc-8)

Doğrulama Sonucu: