9973d4bb964d45e2ae11f038b014aea9_mbft_faaliyet-raporu-2013.pdf


Download Content

İmza Geçersiz

Sertifika'da maddi limit alanı mevcut ve bu değer 10000 TRY dır. (ccq-8)

Sertifika refereans bilgileri yok. Sertifika: C=TR,O=TÜRKTRUST Bilgi İletişim ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A.Ş.,CN=TÜRKTRUST OCSP - Sertifika Durum Protokolü Hizmetleri (vc-13)

OCSP sonucu tarihi doğrulama tarihinden önce, ama bu fark 3 dakikadan az. OCSP Date: Tue Sep 26 16:01:12 EEST 2017 Verification Date: Tue Sep 26 16:01:12 EEST 2017 (cr-37)

Doğrulama tarihinde kullanılacak CRL bulunamadı. VerificationDate: Tue Sep 26 16:01:12 EEST 2017 CrlThisUpdate: Mon Dec 17 04:03:11 EET 2018 CrlNextUpdate: Tue Dec 18 04:03:11 EET 2018 (qc-3)

Sertifika geçerlilik süresi içinde değildir. (vc-8)

Doğrulama Sonucu: