609a5beed33740088ffbeffa6112d748_2016-yili-bagimsiz-denetci-secimi.pdf


Download Content

İmza Geçersiz

Sertifika'da maddi limit alan? mevcut ve bu de?er 0 TRL d?r. (ccq-8)

Sertifika refereans bilgileri yok. Sertifika: C=TR,L=Ankara,O=E-imza Bilgi Guvenligi Hizmetleri A.S.,OU=GUVEN MERKEZI,CN=e-imzaTR OCSP Sunucusu - Surum 1 (vc-13)

Sertifika id-pkix-ocsp-nocheck olarak i?aretlendi?i için iptal kontrolü yap?lmayacak. Sertifika: CN=e-imzaTR OCSP Sunucusu - Surum 1, OU=GUVEN MERKEZI, O=E-imza Bilgi Guvenligi Hizmetleri A.S., L=Ankara, C=TR (cr-34)

Doğrulama Sonucu: