79d38fc9703e4da7a9ac89b5464a386e_2016-yili-bagimsiz-denetim-raporu.pdf


Download Content

İmza Geçersiz

Sertifika'da maddi limit alan? mevcut ve bu de?er 0 TRL d?r. (ccq-8)

Sertifika refereans bilgileri yok. Sertifika: C=TR,L=Ankara,O=E-imza Bilgi Guvenligi Hizmetleri A.S.,OU=GUVEN MERKEZI,CN=e-imzaTR OCSP Sunucusu - Surum 1 (vc-13)

Do?rulama tarihinde kullan?lacak CRL bulunamad?. VerificationDate: Tue Oct 17 10:49:07 EET 2017 CrlThisUpdate: Mon Feb 24 11:28:55 EET 2020 CrlNextUpdate: Tue Feb 25 11:28:55 EET 2020 (qc-3)

Sertifika içerisinde ocsp alan? yok. (qo-11)

Doğrulama Sonucu: