f7d3a2e0f2b9469184146d03dfe9c0ec_ekiciler-sut-gida-tar.hay.-san-ve-tic.a.s.--2014-yili-olagan-genelkurul-topl.-ve-yonetim-kurulu-tic.sic.-gazetesi-ilani.pdf


Download Content

İmza Geçersiz

Sertifika'da maddi limit alan? mevcut ve bu de?er 10000 TRY d?r. (ccq-8)

Do?rulama tarihinde kullan?lacak CRL bulunamad?. VerificationDate: Wed Apr 15 16:05:01 EEST 2015 CrlThisUpdate: Sun Aug 09 11:02:23 EET 2020 CrlNextUpdate: Mon Aug 10 11:02:23 EET 2020 (qc-3)

Sertifika geçerlilik süresi içinde de?ildir. (vc-8)

Doğrulama Sonucu: