75b06f8bf153448c861401e5ccb3356a_ekiciler-sut-a.s.-01.10.2014-ve-20.03.2015-tar.-genel-kurul-kararlari-iptali-davasi.pdf


Download Content

İmza Geçersiz

Sertifika'da maddi limit alan? mevcut ve bu de?er 10000 TRY d?r. (ccq-8)

Sertifika refereans bilgileri yok. Sertifika: C=TR,O=TÜRKTRUST Bilgi ?leti?im ve Bili?im Güvenli?i Hizmetleri A.?.,CN=TÜRKTRUST OCSP - Sertifika Durum Protokolü Hizmetleri (vc-13)

Do?rulama tarihinde kullan?lacak CRL bulunamad?. VerificationDate: Mon Nov 16 17:15:06 EET 2015 CrlThisUpdate: Fri Jun 18 05:02:32 EET 2021 CrlNextUpdate: Sat Jun 19 05:02:32 EET 2021 (qc-3)

Sertifika geçerlilik süresi içinde de?ildir. (vc-8)

Doğrulama Sonucu: