58b073ac32e44a328d6b8687ca657c01_ekici-2016-yili-olagan-genel-kurul-cagri-ilani.pdf


Download Content

İmza Geçersiz

Sertifika'da maddi limit alan? mevcut ve bu de?er 10000 TRY d?r. (ccq-8)

Sertifika refereans bilgileri yok. Sertifika: C=TR,O=TÜRKTRUST Bilgi ?leti?im ve Bili?im Güvenli?i Hizmetleri A.?.,CN=TÜRKTRUST OCSP - Sertifika Durum Protokolü Hizmetleri (vc-13)

Do?rulama tarihinde kullan?lacak CRL bulunamad?. VerificationDate: Wed Mar 15 17:13:32 EET 2017 CrlThisUpdate: Sun Aug 09 08:02:22 EET 2020 CrlNextUpdate: Mon Aug 10 08:02:22 EET 2020 (qc-3)

Sertifika geçerlilik süresi içinde de?ildir. (vc-8)

Doğrulama Sonucu: