e6551e677cef42d798d0614a64dad75a_ekiciler-sut-gida-tar-hay-a.s.-2017-yili-olagan-genel-kurul-toplanti-tutanagi.pdf


Download Content

İmza Geçersiz

Sertifika'da maddi limit alan? mevcut ve bu de?er 10000 TRY d?r. (ccq-8)

OCSP sonucu tarihi do?rulama tarihinden önce, ama bu fark 3 dakikadan az. OCSP Date: Mon Apr 02 11:49:13 EET 2018 Verification Date: Mon Apr 02 11:49:13 EET 2018 (cr-37)

Do?rulama tarihinde kullan?lacak CRL bulunamad?. VerificationDate: Mon Apr 02 11:49:13 EET 2018 CrlThisUpdate: Tue Aug 11 20:02:33 EET 2020 CrlNextUpdate: Wed Aug 12 20:02:33 EET 2020 (qc-3)

Sertifika geçerlilik süresi içinde de?ildir. (vc-8)

Doğrulama Sonucu: