b5f99ba5ffe241a7a28146a1c6fa545f_ekiciler-sut-a.s.-ic-yonerge.pdf


Download Content

İmza Geçersiz

?mzada geçersiz imzalama algortimas? kullan?lm??t?r. Algoritma: SHA1withRSA ?mzac?: SERIALNUMBER=29728068888,C=TR,L=ANTALYA,O=EK?C?LER SÜT GIDA TARIM HAYVANCILIK SANAY? VE T?CARET A.?.,CN=EL?F PER?HAN KAHVEC? (vs-25)

?mzada geçersiz özet algortimas? kullan?lm??t?r. Algoritma: SHA-1 ?mzac?: SERIALNUMBER=29728068888,C=TR,L=ANTALYA,O=EK?C?LER SÜT GIDA TARIM HAYVANCILIK SANAY? VE T?CARET A.?.,CN=EL?F PER?HAN KAHVEC? (vs-27)

Sertifika'da maddi limit alan? mevcut ve bu de?er 10000 TRY d?r. (ccq-8)

Do?rulama tarihinde kullan?lacak CRL bulunamad?. VerificationDate: Fri Jun 13 11:22:01 EEST 2014 CrlThisUpdate: Sun Aug 09 08:02:22 EET 2020 CrlNextUpdate: Mon Aug 10 08:02:22 EET 2020 (qc-3)

Sertifika geçerlilik süresi içinde de?ildir. (vc-8)

Doğrulama Sonucu: