b25d4a0961174101a959e58a3d44120b_ekiciler-sut-gida-tar-hay-san-ve-tic-a.s.-01.10.2014-tar.esas-sozlesme--degisikligi-tic-sic-gazetesi.pdf


Download Content

İmza Geçersiz

Sertifika'da maddi limit alan? mevcut ve bu de?er 10000 TRY d?r. (ccq-8)

Do?rulama tarihinde kullan?lacak CRL bulunamad?. VerificationDate: Tue Oct 21 14:42:32 EEST 2014 CrlThisUpdate: Sun Aug 09 11:02:23 EET 2020 CrlNextUpdate: Mon Aug 10 11:02:23 EET 2020 (qc-3)

Sertifika geçerlilik süresi içinde de?ildir. (vc-8)

Doğrulama Sonucu: