73f3397a22a74f08a2f5aba74472549c_2013-faaliyet-raporu_egh_tur.pdf


Download Content

İmza Geçersiz

?mzada geçersiz imzalama algortimas? kullan?lm??t?r. Algoritma: SHA1withRSA ?mzac?: O=ERGO GRUBU HOLD?NG A.?,C=TR,SERIALNUMBER=43015615746,CN=SERDAL GAZCILAR (vs-25)

?mzada geçersiz özet algortimas? kullan?lm??t?r. Algoritma: SHA-1 ?mzac?: O=ERGO GRUBU HOLD?NG A.?,C=TR,SERIALNUMBER=43015615746,CN=SERDAL GAZCILAR (vs-27)

Do?rulama tarihinde kullan?lacak CRL bulunamad?. VerificationDate: Fri Apr 25 14:45:45 EEST 2014 CrlThisUpdate: Thu Jan 05 12:28:19 EET 2017 CrlNextUpdate: Fri Jan 06 12:28:20 EET 2017 (qc-3)

Sertifika geçerlilik süresi içinde de?ildir. (vc-8)

Doğrulama Sonucu: