2481c6c3617d490c9aa5fa8eff3b631f_2012-bilanco-egh.pdf


Download Content

İmza Geçersiz

?mzada geçersiz imzalama algortimas? kullan?lm??t?r. Algoritma: SHA1withRSA ?mzac?: O=ERGO GRUBU HOLD?NG A.?,C=TR,SERIALNUMBER=43015615746,CN=SERDAL GAZCILAR (vs-25)

?mzada geçersiz özet algortimas? kullan?lm??t?r. Algoritma: SHA-1 ?mzac?: O=ERGO GRUBU HOLD?NG A.?,C=TR,SERIALNUMBER=43015615746,CN=SERDAL GAZCILAR (vs-27)

Do?rulama tarihinde kullan?lacak CRL bulunamad?. VerificationDate: Fri May 23 17:04:06 EEST 2014 CrlThisUpdate: Thu Jan 05 12:28:19 EET 2017 CrlNextUpdate: Fri Jan 06 12:28:20 EET 2017 (qc-3)

Sertifika geçerlilik süresi içinde de?ildir. (vc-8)

Doğrulama Sonucu: