bfce70a49d3e421db57d3780d1cd92ab_eg-bakanlik-temsilcisi-dilekce.pdf


Download Content

İmza Geçersiz

Sertifika refereans bilgileri yok. Sertifika: C=TR,O=Elektronik Bilgi Guvenligi A.S.,CN=OCSP e-Guven NES S2 (vc-13)

OCSP sonucu tarihi do?rulama tarihinden önce, ama bu fark 3 dakikadan az. OCSP Date: Mon Jul 11 14:19:36 EEST 2016 Verification Date: Mon Jul 11 14:19:36 EEST 2016 (cr-37)

Doğrulama Sonucu: