3247190cc2f148c7998ecb0cd25cae59_egouggtoplantitutanagi.pdf


Download Content

İmza Geçersiz

?mzada geçersiz imzalama algortimas? kullan?lm??t?r. Algoritma: SHA1withRSA ?mzac?: CN=YALÇIN UYANIK,SERIALNUMBER=45799105550,C=TR,O=ET? GIDA SANAY? VE T?CARET A.?. (vs-25)

?mzada geçersiz özet algortimas? kullan?lm??t?r. Algoritma: SHA-1 ?mzac?: CN=YALÇIN UYANIK,SERIALNUMBER=45799105550,C=TR,O=ET? GIDA SANAY? VE T?CARET A.?. (vs-27)

Do?rulama tarihinde kullan?lacak CRL bulunamad?. VerificationDate: Mon Sep 01 16:37:50 EEST 2014 CrlThisUpdate: Thu Jan 05 12:28:19 EET 2017 CrlNextUpdate: Fri Jan 06 12:28:20 EET 2017 (qc-3)

Sertifika geçerlilik süresi içinde de?ildir. (vc-8)

Doğrulama Sonucu: