28055cb5e68546458038ce1c7df4bb1f_tic-sicil-04072013.pdf


Download Content

İmza Geçersiz

?mzada geçersiz imzalama algortimas? kullan?lm??t?r. Algoritma: SHA1withRSA ?mzac?: O=JOTUN BOYA SANAY? VE T?CARET A.?.,C=TR,SERIALNUMBER=20393226658,CN=H?KMET TORTUK (vs-25)

?mzada geçersiz key length kullan?lm??t?r. Algoritma: SHA1withRSA Keylength: 1024 ?mzac?: O=JOTUN BOYA SANAY? VE T?CARET A.?.,C=TR,SERIALNUMBER=20393226658,CN=H?KMET TORTUK (vs-26)

?mzada geçersiz özet algortimas? kullan?lm??t?r. Algoritma: SHA-1 ?mzac?: O=JOTUN BOYA SANAY? VE T?CARET A.?.,C=TR,SERIALNUMBER=20393226658,CN=H?KMET TORTUK (vs-27)

Do?rulama tarihinde kullan?lacak CRL bulunamad?. VerificationDate: Mon Mar 31 14:15:20 EEST 2014 CrlThisUpdate: Thu Jan 05 12:28:19 EET 2017 CrlNextUpdate: Fri Jan 06 12:28:20 EET 2017 (qc-3)

Sertifika geçerlilik süresi içinde de?ildir. (vc-8)

Doğrulama Sonucu: