0cb13e5c32fa4a39b7db508110fe3f87_subor-2016-son-gzt.umumi-heyet-toplantisi.pdf


Download Content

İmza Geçersiz

Sertifika'da maddi limit alan? mevcut ve bu de?er 10000 TRY d?r. (ccq-8)

Sertifika refereans bilgileri yok. Sertifika: C=TR,O=TÜRKTRUST Bilgi ?leti?im ve Bili?im Güvenli?i Hizmetleri A.?.,CN=TÜRKTRUST OCSP - Sertifika Durum Protokolü Hizmetleri (vc-13)

Do?rulama tarihinde kullan?lacak CRL bulunamad?. VerificationDate: Thu Jul 21 14:29:56 EEST 2016 CrlThisUpdate: Thu May 06 20:05:32 EET 2021 CrlNextUpdate: Fri May 07 20:05:32 EET 2021 (qc-3)

Sertifika geçerlilik süresi içinde de?ildir. (vc-8)

Doğrulama Sonucu: