c4a356b219a542e59e277a1f7036e2c4_sermaye-arttirimi-tescilli.pdf


Download Content

İmza Geçersiz

Sertifika refereans bilgileri yok. Sertifika: C=TR,O=Elektronik Bilgi Guvenligi A.S.,CN=OCSP e-Guven NES S2 (vc-13)

OCSP sonucu tarihi do?rulama tarihinden önce, ama bu fark 3 dakikadan az. OCSP Date: Tue Oct 31 10:39:11 EET 2017 Verification Date: Tue Oct 31 10:39:11 EET 2017 (cr-37)

Sertifika id-pkix-ocsp-nocheck olarak i?aretlendi?i için iptal kontrolü yap?lmayacak. Sertifika: CN=OCSP e-Guven NES S2, O=Elektronik Bilgi Guvenligi A.S., C=TR (cr-34)

Doğrulama Sonucu: