cd5f81662e9f4f9c97b53ee8e45e27a5_taha-giyim-ilan-gazetesi13.04.2017-tarihli.pdf


Download Content

İmza Geçersiz

Sertifika'da maddi limit alan? mevcut ve bu de?er 10000 TRY d?r. (ccq-8)

Sertifika refereans bilgileri yok. Sertifika: C=TR,O=TÜRKTRUST Bilgi ?leti?im ve Bili?im Güvenli?i Hizmetleri A.?.,CN=TÜRKTRUST OCSP - Sertifika Durum Protokolü Hizmetleri (vc-13)

Do?rulama tarihinde kullan?lacak CRL bulunamad?. VerificationDate: Fri Apr 14 13:25:34 EET 2017 CrlThisUpdate: Mon Nov 18 05:01:05 EET 2019 CrlNextUpdate: Tue Nov 19 05:01:05 EET 2019 (qc-3)

Sertifika geçerlilik süresi içinde de?ildir. (vc-8)

Doğrulama Sonucu: