c7a17550be7f4d5ca7cf25a2158917e4_genel-kurul-ilan-gazetesi.pdf


Download Content

İmza Geçersiz

Sertifika'da maddi limit alan? mevcut ve bu de?er 10000 TRY d?r. (ccq-8)

Sertifika refereans bilgileri yok. Sertifika: C=TR,O=TÜRKTRUST Bilgi ?leti?im ve Bili?im Güvenli?i Hizmetleri A.?.,CN=TÜRKTRUST OCSP - Sertifika Durum Protokolü Hizmetleri (vc-13)

OCSP sonucu tarihi do?rulama tarihinden önce, ama bu fark 3 dakikadan az. OCSP Date: Wed Jul 12 16:21:36 EET 2017 Verification Date: Wed Jul 12 16:21:36 EET 2017 (cr-37)

Do?rulama tarihinde kullan?lacak CRL bulunamad?. VerificationDate: Wed Jul 12 16:21:36 EET 2017 CrlThisUpdate: Sun May 31 02:01:52 EET 2020 CrlNextUpdate: Mon Jun 01 02:01:52 EET 2020 (qc-3)

Sertifika geçerlilik süresi içinde de?ildir. (vc-8)

Doğrulama Sonucu: