824da0c9e2594a9cba66e36c9db0c347_taha-konfeksiyon-birlesme-raporu.pdf


Download Content

İmza Geçersiz

Sertifika'da maddi limit alan? mevcut ve bu de?er 10000 TRY d?r. (ccq-8)

Sertifika refereans bilgileri yok. Sertifika: C=TR,O=TÜRKTRUST Bilgi ?leti?im ve Bili?im Güvenli?i Hizmetleri A.?.,CN=TÜRKTRUST OCSP - Sertifika Durum Protokolü Hizmetleri (vc-13)

OCSP sonucu tarihi do?rulama tarihinden önce, ama bu fark 3 dakikadan az. OCSP Date: Mon Aug 14 09:08:28 EET 2017 Verification Date: Mon Aug 14 09:08:28 EET 2017 (cr-37)

Do?rulama tarihinde kullan?lacak CRL bulunamad?. VerificationDate: Mon Aug 14 09:08:28 EET 2017 CrlThisUpdate: Wed May 27 11:01:34 EET 2020 CrlNextUpdate: Thu May 28 11:01:34 EET 2020 (qc-3)

Sertifika geçerlilik süresi içinde de?ildir. (vc-8)

Doğrulama Sonucu: