4fe101bfbd0e4a4284e244057b851f3f_genel-kurul-cagrisi.pdf


Download Content

İmza Geçersiz

Sertifika'da maddi limit alan? mevcut ve bu de?er 10000 TRY d?r. (ccq-8)

OCSP sonucu tarihi do?rulama tarihinden önce, ama bu fark 3 dakikadan az. OCSP Date: Wed Apr 25 12:37:41 EET 2018 Verification Date: Wed Apr 25 12:37:41 EET 2018 (cr-37)

Do?rulama tarihinde kullan?lacak CRL bulunamad?. VerificationDate: Wed Apr 25 12:37:41 EET 2018 CrlThisUpdate: Sun May 31 02:01:52 EET 2020 CrlNextUpdate: Mon Jun 01 02:01:52 EET 2020 (qc-3)

Sertifika geçerlilik süresi içinde de?ildir. (vc-8)

Doğrulama Sonucu: