Belge İşlemleri
İç Yönerge
Belge İlan Tarihi Yükleme Tarihi İşlemler
01.09.2020ic-yonerge.pdf 1.09.2020 00:00:00 21.09.2020 10:57:41
Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Belge Toplantı Tarihi Toplantı Türü Yükleme Tarihi İşlemler
22.10.2018genelkurulutoplantitutanagi.pdf 22.10.2018 00:00:00 Genel Kurul Toplantı Tutanagi 14.11.2019 13:35:35
genel-kurul-toplanti-tutanagi.pdf 30.06.2020 00:00:00 Genel Kurul Toplantı Tutanağı 11.08.2020 10:00:42
Şirket Sözleşmesinin Değiştirilmesine İlişkin Genel Kurul Kararı
Belge İlan Tarihi Yükleme Tarihi İşlemler
sirketanasozlesmedegisikligi 22.10.2018 00:00:00 14.11.2019 13:43:14
Temsile Yetkili Kişiler ve Bunların Temsil Şekillerini Gösterir Karar
Belge İlan Tarihi Yükleme Tarihi İşlemler
mehmet-selam-imza-sirkuleri.pdf 1.09.2020 00:00:00 21.09.2020 11:02:41
Diğer Belgeler
Belge Yükleme Tarihi İşlemler
chemmberregistration.pdf 14.11.2019 13:38:05
icyonerge.pdf 14.11.2019 13:44:44
temslieyetkilikisiler.pdf 14.11.2019 13:46:22
gk-karari.pdf 6.12.2019 17:01:34
g.k.-karari.pdf 11.08.2020 10:08:35
temsileyetkilikisiler.pdf 12.08.2020 14:44:28
13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1524 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında MTHS Hizmeti kullanımı Bağımsız Denetime Tabi Sermaye şirketleri için zorunluluktur.

Çerez Politikası

X

Sitede kullanılan çerez politikasınıKabul Ediyorum.

Detaylı bilgi