Belge İşlemleri
İç Yönerge
Belge İlan Tarihi Yükleme Tarihi İşlemler
05.05.2015 t. 8813 s. TTSG (İç Yönerge).pdf 5.05.2015 00:00:00 18.08.2021 16:57:11
15.03.2016 t. 9032 s. TTSG (İç Yönerge).pdf 15.03.2016 00:00:00 18.08.2021 16:58:57
2015 UNILEVER SANAYİ IÇ YÖNERGE GÜNCELLENMESİNE İLİŞKİN YK KARARI (05.05.2015).pdf 5.05.2015 00:00:00 18.08.2021 20:03:27
2016 UNILEVER SANAYİ İÇ YÖNERGE GÜNCELLENMESİNE İLİŞKİN YK KARARI (15.03.2016).pdf 15.03.2016 00:00:00 18.08.2021 20:04:03
Genel Kurul Çağrısı
Belge İlan Tarihi Yükleme Tarihi İşlemler
2015 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRI İLANI (12.05.2015).pdf 12.05.2015 00:00:00 18.08.2021 19:48:45
2016 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRI İLANI (23.08.2016).pdf 3.08.2016 00:00:00 18.08.2021 19:49:23
2017 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRI İLANI (20.07.2017).pdf 20.07.2017 00:00:00 18.08.2021 19:49:55
2018 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRI İLANI (12.06.2018).pdf 12.06.2018 00:00:00 18.08.2021 19:50:44
2019OLAĞAN GENEL KURUL İPTAL İLANI 30.03.2020).pdf 30.03.2020 00:00:00 18.08.2021 19:51:43
2019OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRI İLANI (17.07.2020).pdf 17.07.2020 00:00:00 18.08.2021 19:52:16
2020 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRI İLANI (29.04.2021).pdf 29.04.2021 00:00:00 18.08.2021 19:52:47
Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Belge Toplantı Tarihi Toplantı Türü Yükleme Tarihi İşlemler
2014 UNILEVER SANAYI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI (28.03.2014).pdf 28.03.2014 00:00:00 Olağan Genel Kurul 28.07.2021 11:00:37
31.08.2017 t. 9400 s. TTSG (oüGK Toplantı Tutanağı).pdf 31.08.2017 00:00:00 Olağanüstü Genel Kurul 18.08.2021 17:02:46
30.09.2016 t. 9166 s. TTSG (oüGK Toplantı Tutanağı).pdf 30.09.2016 00:00:00 Olağanüstü Genel Kurul 18.08.2021 17:04:05
23.08.2016 t. 9143 s. TTSG (oüGK Toplantısına Çağrı İlanı).pdf 23.08.2016 00:00:00 Olağanüstü Genel Kurul 18.08.2021 17:09:36
20.07.2017 t. 9371 t. TTSG (oüGK Toplantısına Çağrı İlanı).pdf 20.07.2017 00:00:00 Olağanüstü Genel Kurul 18.08.2021 17:11:34
07.04.2014 t. 8544 s. TTSG (oGK Toplantı Tutanağı).pdf 7.04.2014 00:00:00 Olağan Genel Kurul 18.08.2021 17:14:00
12.03.2014 t. 8526 s. TTSG (oGK Toplantısına Çağrı İlanı).pdf 12.03.2014 00:00:00 Olağan Genel Kurul 18.08.2021 17:16:16
12.03.2015 t. 8777 s. TTSG (oGK Toplantısına Çağrı İlanı).pdf 12.03.2015 00:00:00 Olağan Genel Kurul 18.08.2021 17:18:22
19.04.2017 t. 9309 s. TTSG (oGK Toplantı Tutanağı).pdf 19.04.2017 00:00:00 Olağan Genel Kurul 18.08.2021 17:20:04
27.05.2015 t. 8828 s. TTSG (oGK Toplantı Tutanağı).pdf 27.05.2015 00:00:00 Olağan Genel Kurul 18.08.2021 17:23:27
28.04.2016 t. 9064 s. TTSG (oGK Toplantı Tutanağı).pdf 28.04.2016 00:00:00 Olağan Genel Kurul 18.08.2021 17:24:24
2015 UNILEVER SANAYI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI (27.03.2015).pdf 27.05.2015 00:00:00 Olağan Genel Kurul 18.08.2021 18:00:38
2016 UNILEVER SANAYI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI (25.03.2016).pdf 25.03.2016 00:00:00 Olağan Genel Kurul 18.08.2021 18:01:42
2016 UNILEVER SANAYI OLAĞANUSTU GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI (07.09.2016).pdf 7.09.2016 00:00:00 Olağanüstü Genel Kurul 18.08.2021 18:02:39
2017 UNILEVER SANAYI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI (29.03.2017).pdf 29.03.2017 00:00:00 Olağan Genel Kurul 18.08.2021 18:03:29
2017 UNILEVER SANAYI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI (29.03.2017).pdf 29.03.2017 00:00:00 Olağan Genel Kurul 18.08.2021 18:03:33
2017 UNILEVER SANAYI OLAĞANUSTU GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI (09.08.2017).pdf 9.08.2017 00:00:00 Olağanüstü Genel Kurul 18.08.2021 18:10:21
2018 UNILEVER SANAYI OLAĞAN GENEL KURUL (23.05.2018).pdf 23.05.2018 00:00:00 Olağan Genel Kurul 18.08.2021 18:11:23
2018 UNILEVER SANAYI OLAĞANUSTU GENEL KURUL (12.06.2018).pdf 12.06.2018 00:00:00 Olağanüstü Genel Kurul 18.08.2021 18:12:16
2018 UNILEVER SANAYI OLAĞANUSTU GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI (02.07.2018).pdf 20.07.2018 00:00:00 Olağanüstü Genel Kurul 18.08.2021 18:13:07
2019 GENEL KURUM VE İÇ YÖNERGE (25.04.2019).pdf 25.04.2019 00:00:00 Olağan Genel Kurul 18.08.2021 18:14:22
2020 UNİLEVER SANAYİ GENEL KURU İLAN (02.09.2020).pdf 2.09.2020 00:00:00 Olağan Genel Kurul 18.08.2021 18:15:16
UNILEVER SANAYİ- TTSG 20 MART 2021 oGK Çağrı.pdf 26.06.2021 00:00:00 Olağan Genel Kurul 18.08.2021 20:16:55
Kayıtlı Sermaye Sisteminde Yönetim Kurulunun Sermaye Arttırım İlanı
Belge İlan Tarihi Yükleme Tarihi İşlemler
2018 UNİLEVER SANAYİ SERMAYE ARTTIRIMI (25.10.2018).pdf 25.10.2018 00:00:00 18.08.2021 20:08:50
Temsile Yetkili Kişiler ve Bunların Temsil Şekillerini Gösterir Karar
Belge İlan Tarihi Yükleme Tarihi İşlemler
14.06.2019 t. 9848 s. TTSG (Temsil yetkisi).pdf 14.06.2019 00:00:00 18.08.2021 15:53:23
14.06.2017 t. 9347 s. TTSG (YK Atama).pdf 14.06.2017 00:00:00 18.08.2021 15:56:59
16.10.2017 t. 9430 s. TTSG (YK Atama).pdf 10.10.2017 00:00:00 18.08.2021 15:59:11
20.09.2016 t. 9158 s. TTSG (YK Atama).pdf 20.09.2016 00:00:00 18.08.2021 16:01:56
25.01.2017 t. 9249 s. TTSG (Temsil Yetkisi).pdf 25.01.2017 00:00:00 18.08.2021 16:03:47
25.08.2016 t. 9145 s. TTSG (YK Atama).pdf 25.08.2016 00:00:00 18.08.2021 16:05:30
29.01.2015 t. 8747 s. TTSG (YK Atama).pdf 29.01.2015 00:00:00 18.08.2021 16:11:11
01.07.2015 t. 8853 s. TTSG (YK Atama).pdf 1.07.2015 00:00:00 18.08.2021 16:12:33
05.09.2017 t. 9401 s. TTSG (YK Atama).pdf 5.09.2017 00:00:00 18.08.2021 16:14:32
12.10.2016 t. 9174 s. TTSG (YK Atama ve Temsilciler).pdf 10.10.2016 00:00:00 18.08.2021 16:16:04
13.02.2014 t. 8507 s. TTSG (Temsil Yetkisi).pdf 13.02.2014 00:00:00 18.08.2021 16:50:59
13.06.2014 t. 8590 s. TTSG (YK Atama).pdf 13.06.2014 00:00:00 18.08.2021 16:52:04
14.06.2016 t. 9096 s. TTSG (YK Atama).pdf 14.06.2014 00:00:00 18.08.2021 16:52:56
9692 s. 31.10.2018 t. TTSG (YK Temsil Yetkisi).pdf 3.10.2018 00:00:00 19.08.2021 16:28:27
9753 s. 25.01.2019 t. TTSG (YK Temsil Yetkisi).pdf 25.01.2019 00:00:00 19.08.2021 16:29:16
9769 s. 18.02.2019 t. TTSG (YK Temsil Yetkisi).pdf 18.02.2019 00:00:00 19.08.2021 16:29:57
9963 s. 02.12.2019 t. TTSG (YK Temsil Yetkisi).pdf 2.12.2019 00:00:00 19.08.2021 16:30:38
10027 s. 02.03.2020 t. TTSG (YK Temsil Yetkisi).pdf 2.03.2020 00:00:00 19.08.2021 16:31:27
10204 s. 17.11.2020 t. TTSG (YK Temsil Yetkisi).pdf 17.11.2020 00:00:00 19.08.2021 16:32:14
10208 s. 23.11.2020 t. TTSG (YK Temsil Yetkisi).pdf 23.11.2020 00:00:00 19.08.2021 16:32:58
Yönetim Kurulu Toplantı İlanı
Belge İlan Tarihi Yükleme Tarihi İşlemler
9673 s. 03.10.2018 t. TTSG (Rüçhan Hakkı).pdf 3.10.2018 00:00:00 19.08.2021 16:34:27
13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1524 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında MTHS Hizmeti kullanımı Bağımsız Denetime Tabi Sermaye şirketleri için zorunluluktur.

Çerez Politikası

X

Sitede kullanılan çerez politikasınıKabul Ediyorum.

Detaylı bilgi